การออม vs การลงทุน อะไรสำคัญกว่ากัน- (2018)

การลงทุนนั้นสำคัญแต่การออมสำคัญกว่าพอพูดถึงเรื่องการลงทุนเราก็มักจะนึกถึงการลงทุนหุ้นเป็นอันดับแรกๆ เพราะการลงทุนหุ้นนั้นมีผลตอบแทนที่น่าสนใจพอสมควรโดยจากข้อมูลในอดีตนั้นการลงทุนในหุ้นจะให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ต่อปีแต่ก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ทุ่มเทศึกษาเรื่องหุ้นเป็นอย่างดีจนเพิ่มผลตอบแทนกลายเป็น 15% แต่ปีและถ้าเก่งมากๆก็อาจจะได้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปีการตั้งใจศึกษาเรื่องหุ้นจนได้ผลตอบแทนมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ดี

แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีเงินลงทุนมากมายผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมา 10-15% นั้นก็อาจจะไม่คุ้มค่ากว่าเวลาที่ทุ่มเทลงไปมากนัก เรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีนักลงทุนหุ้นอยู่สอง คนคนแรกมีเงินลงทุนอยู่ 100,000 บาท คนที่ 2 มีเงินลงทุนอยู่ 1 ล้านบาทโดยการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นซึ่งไม่ต้องลงแรงอะไรจะให้ผลตอบแทนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์แต่ทั้งสองคนนี้เลือกที่จะลงทุนด้วยตัวเองโดยตั้งใจใช้เวลาศึกษาเรื่องหุ้นด้วยตัวเองรวม 100 ชั่วโมงต่อปีจนทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหน้า 15% ถ้าหากเราเปรียบเทียบระหว่างกำไรที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมกับการที่ลงมาศึกษาเรื่องหุ้นด้วยตัวเอง ผลลัพธ์ก็คือคนแรกจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก 10,000 บาทกลายเป็น 15,000 บาทส่วนคนที่สองนั้นจะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านบาทเป็น 1 ล้าน 5 แสนบาทนั่นแปลว่าคนแรกได้ผลตอบแทนจากการศึกษาเรื่องหุ้น 50 บาทต่อชั่วโมงแต่คนที่ 2 จะได้ผลตอบแทนจากการลงแรงศึกษา 5000 บาทต่อชั่วโมง

จากตัวอย่างที่เห็นจะเห็นได้ชัดว่าคนแรกนั้นผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ทุ่มเทลงไปเลยถ้าเอาเวลานั้นไปทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างอื่นแทนผลตอบแทนที่ได้ก็น่าจะได้มากกว่านี้อีกมาก ดังนั้นแล้วสำหรับคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีเงินเก็บมากมายการลงทุนในกองทุนรวมอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้น จากนั้นแล้วค่อยเอาเวลาที่มีเหลืออยู่ไปพัฒนาตัวเองทำงานเสริมสร้างรายได้เพื่อให้เราสามารถเก็บออมเงินลงทุนได้มากขึ้น จนเมื่อเรามีเงินมากถึงจุดๆนึงแล้ว การศึกษาด้านการลงทุนอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็ได้ แต่การออมก็เป็นเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าใครก็สามารถทำได้อย่างสบาย ไม่ต้องเป็นต้องออมทีละมากๆหรือทุกวัน แต่ขอให้ออกทุกเดือนจนเป็นนิสัย ก็สามารถที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บมากพอที่จะเอามาลงทุนในภายภาคหน้าได้เช่นกัน การออมมีหลายวิธีมาก อย่ายึดติดกับการออมอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณควรที่จะออมไว้หลายๆประเภทเช่น ออมในกองทุนรวม ออมโดยการฝากประจำ ออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน

สมัครบัตรเครดิตกสิกรออนไลน์